Met deze opleiding kan het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof (module GI) (‘erkend technicus gasvormige brandstof GI’) of het bekwaamheidsattest als ‘technicien agréé en combustibles gazeux GI’ of ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus GI’ behaald worden voor de verschillende gewesten waarvoor de deelnemer al een erkenning heeft voor vloeibare brandstoffen.

Met deze erkenning mag je aan alle atmosferische en premix unit gasketels werken in Vlaanderen, en aan, door de fabrikant vast ingestelde, gasketels in Brussel of Wallonië.

Met deze opleiding kan je het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof (module GII) (‘erkend technicus gasvormige brandstof GII’) of het bekwaamheidsattest als ‘technicien agréé en combustibles gazeux GII’ of ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus GII’ behalen, wat je toelaat onderhoud en/of controles uit te voeren op verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof uitgerust met een ventilatorbrander.

Met deze opleiding kan je het certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit (‘erkend technicus verwarmingsaudit’) behalen voor het Vlaams Gewest.

Hiermee kunnen in het Vlaams Gewest verwarmingsaudits uitgevoerd worden op installaties op vloeibare en/of gasvormige brandstoffen bestaande uit meer dan één ketel of installaties van meer dan 100 kW, of installaties met ketels die werken met vaste brandstof.

De erkenning die met deze opleiding behaald kan worden, laat toe om opleveringen van het type 1 uit te voeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit is een opleiding ‘wetgeving‘ die aansluit bij de basisopleiding Technicus opslagtanks en zij is bedoeld om het bekwaamheidsattest ‘technicien agréé pour le contrôle d’étanchéité des citernes à mazout’ voor het Waals Gewest te behalen.

Dit is een opleiding ‘wetgeving‘ die aansluit bij de basisopleiding Technicus opslagtanks en zij is bedoeld om het getuigschrift voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen.

Bestelformulieren