Aansprakelijkheid

De website van vzw BtecCH is bedoeld om informatie te verstrekken over alles wat met verwarmingssystemen en zijn energieën te maken heeft.

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige kennis. Door de evolutie van de wetgeving en het beleid, kan het zijn dat de informatie niet volledig actueel is.

vzw BtecCH is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van haar site. De informatie die is opgenomen, is uitsluitend van algemene aard, is niet op de bijzondere situatie van een persoon of entiteit gericht en kan niet beschouwd worden als een professioneel of juridisch advies.

vzw BtecCH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar website. vzw BtecCH is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. vzw BtecCH zal de links naar die websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegale karakter ervan.

Privacy

De website van vzw BtecCH maakt gebruik van ‘cookies’, dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC worden bewaard. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Cookies worden in geen geval gebruikt voor commerciële of direct marketing acties. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst.

vzw BtecCH behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, lay-out, foto’s, films, grafieken en alle andere onderdelen van de website van vzw BtecCH zijn door auteursrechten beschermd.

Reproductie, mededeling en terbeschikkingstelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.