Categorie

Uitbreidingen

Duur van de opleiding

3.5 dagen = 28h

Totaalprijs

€ 0,00€ 520,00€ 520,00

Locatie

Brussel

Locatie

Brussel

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability

Locatie

Brussel

Lesdagen

Examendag

Locatie

Brussel

Lesdagen

Examendag

Lesdag Examendag
Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Net zoals in de andere gewesten moet ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elke nieuwe verwarmingsinstallatie sinds 2011 opgeleverd worden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt men echter een onderscheid tussen onderhoudstechnici (EPB-verwarmingsketeltechnici) en technici die de oplevering uitvoeren van nieuwe verwarmingsinstallaties.

Een ‘EPB-verwarmingsadviseur type 1’ is een persoon die erkend is om opleveringen uit te voeren van verwarmingsinstallaties bestaande uit één enkele ketel met een vermogen ≤ 100 kW – type 1.

Voorwaarden

De deelnemer heeft al een bekwaamheidsattest ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ [voordien ‘erkend verwarmingsketeltechnicus’ type L en/of type G1 en/of G2’] voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelpubliek

Deze opleiding is bedoeld voor technici die al in het bezit zijn van een bekwaamheidsattest als ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met deze erkenning kunnen zij verwarmingsinstallaties van het type 1 opleveren.

Diploma

Indien je slaagt voor het examen van deze opleiding, krijg je het bekwaamheidsattest als ‘EPB-verwarmingsadviseur type 1’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opmerkingen

Enkel technici die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, hebben recht tot deelname aan het examen.

Herexamen

Indien de (kandidaat-)technicus niet slaagt voor het examen van de opleiding of minstens één van de onderdelen hiervan, kan hij/zij maximaal éénmaal herkansen voor deze onderdelen. De (kandidaat-)technicus legt deze herkansing af in de opleidingsinstelling waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd en het examen heeft afgelegd.

Slaagt de (kandidaat-)technicus niet in de herkansing, dan volgt hij/zij opnieuw de volledige sessie en legt het bijhorende examen opnieuw af.

De prijs voor een herexamen : € 100.

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door BtecCH geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door BtecCH

BtecCH trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.