Hernieuwing : Wetgeving Wallonië

Hernieuwing : Wetgeving Wallonië

Categorie

Hernieuwingen

Duur van de opleiding

1.5 dagen = 12h

Totaalprijs

€ 0,00€ 300,00

Locatie

Brussel

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability

Locatie

Brussel

Lesdagen

Examendag

Lesdag Examendag
Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Deze opleiding, heeft tot doel de erkenningen als ‘technicien agréé en combustibles liquides’ en/of ‘technicien agréé en combustibles gazeux GI en/of GII’’ te hernieuwen voor het Waals Gewest, voor nederlandstaligen.

Een ’erkend technicus’ dient zijn erkenning om de vijf jaar te hernieuwen. Dit kan reeds vanaf één jaar voor de vervaldatum en dient ten laatste te gebeuren één maand voor de vervaldatum van zijn erkenning.

Voorwaarden

De deelnemer heeft al een erkenning als ‘technicien agréé en combustibles liquides’ en/of ‘technicien agréé en combustibles gazeux GI en/of GII’ voor het Waals Gewest, en wenst zijn erkenningen te hernieuwen.

Doelpubliek

Iedere erkende ‘technicus vloeibare en/of gasvormige brandstoffen’ met een nog geldige erkenning die hernieuwd dient te worden.

Belangrijk

Iedere deelnemer, waarvan bij zijn inschrijving de vervaldatum van zijn erkenning (vijf jaar) verstreken is of waarvan de hernieuwingsperiode niet gerespecteerd werd (min. 1 maand voor de vervaldatum), zal het geheel aan examens voorgelegd krijgen idem de volledige opleiding, zijnde:

  • een theoretisch examen over de wetgeving;
  • een theoretisch examen over de verbranding;
  • een theoretisch examen over de ventilatie;
  • een theoretisch examen over elektriciteit;
  • een praktische evaluatie (dépannage, onderhoud, verbrandingsmeting en het invullen van een attest periodieke controle).

De nieuwe datum van de erkenning begint op het einde van de vorige.

Diploma

Indien je slaagt voor het examen van deze opleiding, krijg je het bekwaamheidattest van ‘technicien agréé en combustibles liquides’ en/of ‘technicien agréé en combustibles gazeux GI en/of GII’ geldig voor het Waals Gewest.

Opmerkingen

Enkel technici die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, hebben recht tot deelname aan het examen.

Uitrusting

Om veilig en doeltreffend te kunnen deelnemen aan de praktijksessies, wordt gevraagd de nodige werkkledij, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril te dragen.

De technicus moet zijn eigen meetapparatuur of deze van zijn werkgever meebrengen. Indien je niet in het bezit bent van een elektronisch meettoestel dat werkt of jouw toestel meer dan twee jaar geleden geijkt geweest is, word je niet toegelaten tot het praktisch examen

Financiële tussenkomst

Indien je beroep doet op een financiële tussenkomst van het FVB, Vormelek of KMO-portefeuille, kan het dossierrecht NIET mee in rekening gebracht worden.

Herexamen

Indien de technicus niet slaagt voor het examen van de bijscholing (hernieuwing) of minstens één van de onderdelen hiervan, kan hij/zij maximaal éénmaal herkansen voor deze onderdelen. De technicus legt deze herkansing af in de opleidingsinstelling waar hij/zij de bijscholing heeft gevolgd en het examen heeft afgelegd.

Slaagt de technicus niet in de herkansing, dan volgt hij/zij opnieuw de volledige sessie en legt het bijhorende examen opnieuw af.

De prijs voor een herexamen : € 100.

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door BtecCH geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door BtecCH

BtecCH trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.

 

Verder nog vragen? Contacteer ons gerust op het nummer 02/558 52 20 of via info@btecch.be.