Basisopleiding : Technicus gasvormige brandstoffen

Basisopleiding : Technicus gasvormige brandstoffen

Categorie

Basisopleidingen

Duur van de opleiding

10 dagen = 80h

Totaalprijs

€ 0,00€ 1.280,00

Locatie

Brussel

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability

Locatie

Brussel

Lesdagen

Examendag

Lesdag Examendag

Deze basisopleiding kan aangevuld worden met het oog op het behalen van de erkenning in de andere gewesten:

Wetgeving Wallonië

Wetgeving Wallonië

€ 300,00

Locatie

Brussel

Lesdagen

Examendag

Deze basisopleiding kan aangevuld worden met volgende optie:

Techniek vloeibare brandstoffen

Techniek vloeibare brandstoffen

€ 1.000,00

Locatie

Brussel

Lesdagen

Examendag

Indien je ook de wetgeving voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het Waals Gewest gevolgd hebt, kan je ook de overeenkomstige bekwaamheidsattesten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het Waals Gewest behalen.

Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Deze opleiding is de basisopleiding om het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof (module GI) te behalen (‘erkend technicus gasvormige brandstof GI’), wat je toelaat onderhoud en controles uit te voeren op gasunits in het Vlaams Gewest. De opleiding bestaat uit twee delen: enerzijds een gedeelte wetgeving, een gemeenschappelijk deel dat van toepassing is voor zowel vloeibare als gasvormige brandstoffen. En anderzijds een specifiek deel waar de theoretische benadering van de verbrandingstechniek van gasvormige brandstoffen aan bod komt, aangevuld met een praktisch gedeelte waarbij de foutopsporing op gasunits wordt aangeleerd.

De volgende modules komen aan bod:

Module 1 – Brandstoffen en verbranding

Module 2 – Elektriciteit

Module 3 – Normen

Module 4 – Brander- en regeltechniek

Module 5 – Wetgeving

Module 6 – Praktijk

Module 7 – Verwarmingsaudit

Voorwaarden

Om de slaagkansen van deze opleiding te vergroten, heeft de deelnemer:
  • al een technische basisopleiding genoten;
  • eerder al een opleiding elektriciteit gevolgd;
  • al ervaring met verwarmingstoestellen

Doelpubliek

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor personen die een technische basisopleiding genoten hebben, bij voorkeur in een richting elektriciteit. Daarbij zijn voorkennis van verwarmingstoestellen en zelfstudie troeven om het certificaat van bekwaamheid te behalen. Indien je niet over een basiskennis elektriciteit beschikt, raden wij je ten sterkste aan eerst een opleiding elektriciteit te volgen alvorens je voor deze opleiding in te schrijven.


Test hier je kennis van elektriciteit.

Diploma

Indien je slaagt voor het examen van deze basisopleiding, krijg je het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof (module GI) (‘erkend technicus gasvormige brandstof Gl’), geldig voor het Vlaams Gewest. 

Het bekwaamheidsattest van ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus GI’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het bekwaamheidsattest als ‘technicien agréé en combustibles gazeux Gl’ voor het Waals Gewest kan je enkel behalen indien je respectievelijk ook de Wetgeving Brussel en/of de Wetgeving Wallonië gevolgd hebt.

Opmerkingen

Enkel technici die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, hebben recht tot deelname aan het examen.

Competenties

De competenties die een erkenning inhoudt, verschillen van gewest tot gewest:

Erkend technicus gasvormige brandstof Gl (Vlaams Gewest)
1. Periodiek onderhoud van stooktoestellen op gasvormige brandstof, gasunits, onbeperkt in vermogen.
2. Keuring van nieuw geplaatste stooktoestellen, gasunits, op gasvormige brandstof, onbeperkt in vermogen.
3. Verwarmingsaudit van stooktoestellen op gasvormige brandstof, gasunits, beperkt tot één stooktoestel met een nominaal vermogen ≤ 100 kW.

Technicien agréé en combustibles gazeux Gl (Waals Gewest)
1. Periodieke controle verwarmingsinstallaties op gasvormige brandstof, onbeperkt in vermogen maar wel vast ingeregeld door de fabrikant.
2. Opleveringen nieuwe verwarmingsinstallaties tot 400 kW. Vanaf een nuttig nominaal geïnstalleerd vermogen van 400 kW moet dit, voor de ketel(s), gebeuren door een erkend technicus van een geaccrediteerde controle-instelling.
3. Verwarmingsaudits in het Waals Gewest, moeten worden uitgevoerd door een ‘technicien agréé en diagnostic approfondi de type I’ indien het één ketel betreft met een vermogen ≤ 100 kW of een ‘technicien agréé en diagnostic approfondi de type II’ voor ketels in cascadeopstelling of ketels met een vermogen > 100 kW.  

EPB-verwarmingsketeltechnicus GI (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
1. Periodieke controle (onderhoud) van verwarmingsketels en warmwatertoestellen op gasvormige brandstof, onbeperkt in vermogen maar wel vast ingeregeld door de fabrikant. 
2. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moeten opleveringen worden uitgevoerd door een ’EPB-verwarmingsadviseur type 1 of type 2’ indien het één ketel betreft met een vermogen ≤ 100 kW; en moeten opleveringen alsook audits worden uitgevoerd door een ’EPB-verwarmingsadviseur type 2’ voor ketels in cascadeopstelling of ketels met een vermogen > 100 kW.

Uitrusting

Om veilig en doeltreffend te kunnen deelnemen aan de praktijksessies, wordt gevraagd de nodige werkkledij, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril te dragen.

Financiële tussenkomst

Indien je beroep doet op een financiële tussenkomst van het FVB, Vormelek of KMO-portefeuille, kan het dossierrecht NIET mee in rekening gebracht worden.

Herexamen

Indien de (kandidaat-)technicus niet slaagt voor het examen van de opleiding of minstens één van de onderdelen hiervan, kan hij/zij maximaal éénmaal herkansen voor deze onderdelen. De (kandidaat-)technicus legt deze herkansing af in de opleidingsinstelling waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd en het examen heeft afgelegd.

Slaagt de (kandidaat-)technicus niet in de herkansing, dan volgt hij/zij opnieuw de volledige sessie en legt het bijhorende examen opnieuw af.

De prijs voor een herexamen : € 100.

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door BtecCH geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door BtecCH

BtecCH trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.

 

Verder nog vragen? Contacteer ons gerust op het nummer 02/558 52 20 of via info@btecch.be.