• Kan ik een kopie krijgen van mijn certificaat met bewijs van slagen voor een BtecCH examen?

    Ja dat kan altijd. U neemt daarvoor best contact op met het secretariaat van het BtecCH Trainingcenter.

  • Geeft het BtecCH Trainingcenter avondonderwijs?

    Neen, momenteel is dat niet het geval.