De veiligheidsmaatregelen bij opleidingen

De algemene veiligheidsmaatregelen

 • Mondmasker verplicht: De cursisten moeten een mondmasker dragen tijdens hun aanwezigheid op de volledige site van BtecCH, (zowel binnen als buiten).
 • De cursisten gaan onmiddellijk naar het leslokaal. De hoofdingang is niet toegankelijk.
 • Er is geen toegang tot de administratie. Contact is wel mogelijk, maar op welbepaalde momenten en/of op uw aanvraag bij de docenten.
 • Er is handgel beschikbaar bij het intreden van het leslokaal. Iedereen die het lokaal betreedt moet verplicht zijn handen desinfecteren.
 • De cursisten voorzien hun eigen eten & drank. Er is geen toegang tot cafetaria/refter.
 • De cursisten eten ’s middags in het leslokaal of buiten.
 • Altijd 1,5 meter afstand houden.
 • 1 per 1 naar toilet (buiten).
 • Als een cursist symptomen van mogelijke ziekte heeft, moet hij thuis blijven.
 • Betalingen kunnen niet gebeuren via de betaalautomaat van BtecCH. Cash betalingen worden ook niet aanvaard. 
  • Als er geen geldig betalingsbewijs is op de dag van de opleiding, dan zal de kandidaat niet toegelaten worden tot de opleiding.

De veiligheidsmaatregelen binnen het leslokaal

 • Het dragen van een mondmasker gedurende de hele les en/of examen is verplicht. 1 mondmasker per halve dag ter beschikking gesteld door de organisatie BtecCH.
 • Éénmaal een plaats ingenomen in het leslokaal moet de cursist deze plaats behouden gedurende de hele sessie (uitzonderingen kunnen enkel bekomen worden mits toelating van een verantwoordelijke).
 • Het meubilair in het lokaal mag niet verplaatst worden (uitzonderingen kunnen enkel bekomen worden mits toelating van een verantwoordelijke).
 • Op het einde van elke halve dag en bij het verlaten van het leslokaal dient de cursist zijn stoelleuning en tafel te desinfecteren.

De examens

 • De examens moeten in de lokalen van BtecCH afgelegd worden. Dit zal gebeuren op afspraak en in groepen van maximum 9 personen.
 • De cursisten komen op de laatste dag van de opleiding om hun schriftelijk en mondeling examen af te leggen. Ze zullen door BtecCH gecontacteerd worden.
 • De cursisten moeten het bewijs van correcte ijking van hun meettoestel aanleveren, per mail of op papier, op de dag van het examen. Dus geen meetkoffer meebrengen!

BtecCH heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de opleidingen op een zo veilig mogelijke manier te laten doorgaan.

Bij aanvang van elke opleiding wordt een document met de veiligheidsmaatregelen aan elke cursist uitgedeeld. Dit document moet gelezen, ondertekend en ingediend worden aan de docent.