De reglementering EPB-verwarming werd herzien in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is van kracht sinds 1/1/2019.

Kwaliteitscertificaat biedt extra garanties bij plaatsing of onderhoud mazoutinstallatie