• Wat regelt de Energielabel-verordening precies?

  Er werden geharmoniseerde bepalingen vastgesteld met betrekking tot etikettering en standaard productinformatie over de energie-efficiëntie van ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen, met de bedoeling de fabrikanten te motiveren om de
  energie-efficiëntie van deze verwarmingstoestellen te verhogen, om eindgebruikers aan te moedigen energie-efficiënte producten aan te kopen, en om bij te dragen aan de werking van de interne markt.

  De efficiëntieklassen ‘A’ tot en met ‘G’ bestrijken de verschillende types conventionele ketels, zonder dat deze worden gecombineerd met warmtekrachtkoppeling of duurzame energietechnologieën. De klassen ‘A+’ en ‘A++’ moeten het gebruik van warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen bevorderen. Deze verordening moet ervoor zorgen dat consumenten meer nauwkeurige, vergelijkbare gegevens krijgen over de prestatie van verwarmingstoestellen, op basis van een seizoensgebonden efficiëntieberekenings- en meetmethode.

 • Wat betekent de Energielabel-verordening in de realiteit?

  Naast de bij deze verordening bepaalde productetiketten en de productkaarten voor onafhankelijk werkende ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen, moeten op de productkaarten van de leveranciers gebaseerde etiketten en productkaarten voor pakketten waarborgen dat de eindgebruiker een gemakkelijke toegang heeft tot informatie over de energieprestatie van pakketten van verwarmingstoestellen in combinatie met zonne-energie-installaties en/of temperatuurregelaars. Dergelijke pakketten kunnen de meest efficiënte klasse A+++ bereiken.

 • Wat is het verschil tussen een productlabel en een pakketlabel?

  Deze verordening deelt verwarmingstoestellen en -installaties in volgens hun energie-efficiëntie, en geeft ze op basis daarvan een energielabel (etiket).

  Er zijn twee type labels: het productlabel, dat informatie geeft een bepaald verwarmingstoestel (met aan/uit schakelaar), en een pakketlabel (ook wel systeemlabel genoemd) dat informeert een samengesteld systeem, met als doel de efficiëntie
  van de installatie verder te verbeteren. Dit kan door een verwarmingstoestel te combineren met een temperatuurregelaar, een zonne-energiesysteem of een aanvullend verwarmingstoestel. Het eenvoudigste pakket bestaat uit een verwarmingstoestel + temperatuurregelaar.

 • Is er in de toekomst een markeringsverplichting voor de energie-efficiëntieklasse?

  Ja, deze verplichting zal gelden. Klachten (bijvoorbeeld tegen ketens van bouwmarkten) omwille van een ontbrekende markering/etikettering van de energie-efficiëntieklasse, zullen worden bestraft door de wetgever. Ook de sectororganisaties zullen meer aandacht schenken aan de omzetting van de wettelijke bepalingen.

 • Wat zijn de verantwoordelijkheden hierbij van de fabrikant/invoerder/leverancier?

  Fabrikanten, invoerders en leveranciers die nieuwe verwarmingstoestellen (inclusief toestellen die zijn geïntegreerd in pakketten) in de handel brengen en/of installeren, waarborgen vanaf 26 september 2015 dat:

  1. een gedrukt etiket verstrekt wordt voor elk verwarmingstoestel volgens de seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen voor verwarming of combinatieverwarming. Hierbij moet duidelijk vermeld worden dat de handelaar/installateur voorzien moet worden van correcte en duidelijke informatie over de energieprestaties van verwarmingstoestellen. Het energielabel kan samen met het aanvullend materiaal worden geleverd, en hoeft niet te worden geleverd met elk product. Voor warmtepompen is er een specifieke bepaling die aangeeft dat het energielabel tenminste verstrekt moet worden in de verpakking van de warmtegenerator;
  2. een productkaart verstrekt wordt voor elk verwarmingstoestel;
  3. de technische documentatie aan de instanties van de lidstaten en Commissie verstrekt wordt;
  4. de reclame of het technische promotiemateriaal voor een verwarmingstoestel verwijst naar de seizoensgebonden energieefficiëntieklasse van dit toestel;
  5. een elektronisch etiket/productkaart aan de handelaars verstrekt wordt met de energie-efficiëntieklassen voor verwarming.

  Vanaf 26 september 2015 waarborgen de fabrikanten/invoerders/leveranciers die temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties in de handel brengen en/of installeren, dat bij deze toebehoren een productkaart en een elektronische productkaart verstrekt worden.

 • Waarop moet ik als handelaar/installateur in de toekomst letten?

  Handelaars/installateurs in nieuwe verwarmingstoestellen - inclusief toestellen die zijn geïntegreerd in pakketten - zien erop toe dat:

  1. in hun verkooppunt (showroom) het etiket (productlabel) duidelijk zichtbaar is aangebracht op de buitenzijde van de voorkant van het toestel;
  2. verwarmingstoestellen die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden, voorzien zijn van de benodigde informatie over de energieklasse (o.a. de seizoensgebonden energieefficiëntieklasse voor verwarming in %, de nominale warmteafgifte en het geluidsvermogensniveau in dB);
  3. reclame en/of het technische promotiemateriaal (waaronder de offertes en prijslijsten) voor een verwarmingstoestel verwijzen naar de seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse van dit toestel.
 • Wat dien ik als handelaar/installateur bij offerte aan te bieden?

  Bij offerte dient de handelaar/installateur alle informatie te verschaffen die verwijst naar het aangeboden verwarmingstoestel of pakket, waaronder 

  1. de energie-efficiëntieklasse van het product of pakket;
  2. de productkaarten van het verwarmingstoestel en/of temperatuurregelaar en/of zonne-energie-systeem;
  3. de informatie- en berekeningskaart van de seizoensgebonden energie-efficiëntie van het pakket;
  4. een verwijzing naar het energielabel, ofwel het product of pakket.
 • Wat dien ik als handelaar/installateur af te leveren na installatie?

  Na installatie van een nieuw verwarmingstoestel levert de installateur het volgende aan zijn klant:

  1. het gedrukt etiket met verwijzing naar de energie-efficiëntieklasse van het verwarmingstoestel;
  2. het etiket met verwijzing naar de energie-efficiëntieklasse van het pakket met het verwarmingstoestel.

  We raden reeds aan om deze documenten mee op te nemen in het technisch dossier (gebruikers- en  onderhoudsinstructies) van de installatie, zodat ze voor een mogelijk later gebruik beschikbaar zijn voor technici, deskundigen en inspectie.

 • Wat met herstellingen van bestaande installaties?

  Bij herstelling of gedeeltelijke vervanging van een bestaande verwarmingsinstallatie met vervangingsonderdelen (excl. verwarmingstoestellen), dient men pas vanaf 1 januari 2018 te voldoen aan de Ecodesign-verordening. Bijgevolg geldt voor dergelijke onderdelen nog geen verplichting op het afleveren van een energielabel. 

  Een voorbeeld: stel dat de temperatuurregeling van een verwarmingsinstallatie stuk is en vervangen moet worden, dan dient u géén pakketlabel voor het verwarmingstoestel aan te leveren. We beschikken namelijk niet over de efficiëntieklasse van het verwarmingstoestel als product, waardoor we geen pakketlabel kunnen samenstellen. De productkaart van de temperatuurregelaar moet wel ter beschikking gesteld worden, en kan worden opgenomen in het technisch dossier van de installatie.