• Wat houdt een verwarmingsaudit in?

  Een audit op verwarmingsinstallaties is wettelijk verplicht in alle gewesten. In Vlaanderen moet dit om de vijf jaar gebeuren, in Wallonië en Brussel slechts éénmalig. In wallonië  wanneer de ketel vijftien tot zeventien jaar oud is, in Brussel tussen de ouderdom van veertien en zestien jaar. De audit is een evaluatie van het rendement van het verwarmingssysteem. Men gaat het productierendement vergelijken met nieuwe performante systemen, actueel op de markt. Zo berekent men een geschatte jaarlijkse besparing die men zou bekomen, indien men zijn verwarmingssysteem zou vernieuwen/updaten. De conclusies van de audit zijn louter informatief en dus niet dwingend.

 • Is een verwarmingsaudit kleiner en groter dan 100 kW hetzelfde in Vlaanderen en Brussel? Moet men verschillende erkenningen bezitten voor de 2 gewesten?

  De berekeningsmethode voor beide gewesten is dezelfde. De erkenningen om de audits uit te voeren in de twee gewesten echter niet. In Vlaanderen is een brandertechnicus bevoegd om een audit uit te voeren op één ketel kleiner of gelijk aan 100 kW waarvoor hij erkend is. Moet er een audit uitgevoerd worden op meerdere ketels of ketels groter dan 100 kW dan moet de audit gebeuren door een erkende verwarmingsaudit technicus H100. In Brussel moet de audit voor verwarmingssystemen type 1 (één ketel kleiner of gelijk aan 100 kW) uitgevoerd worden door een erkend verwarmingsinstallateur. Let op:  dat is een speciale erkenning voor Brussel en niet te verwarren met de installateur centrale verwarming. Moet de audit uitgevoerd worden op een verwarmingssysteem type 2 (meerdere ketels of ketels groter dan 100 kW) dan is de EPB verwarmingsadviseur daarvoor bevoegd.

 • Welk attest afleveren als men enkel de rookgasafvoer (schoorsteen) reinigt en geen onderhoud uitvoert?

  In feite zou de schoorsteenveger een attest moeten afleveren waarop vermeld staat welke handelingen hij uitgevoerd heeft en welke schoorsteendruk hij na het reinigen heeft bekomen. Het reinigingsattest voor de ketels kan daar voor gebruikt worden maar men moet alle handelingen schrappen die betrekking hebben op het reinigen van de ketel of de brander. Het reinigingsattest wordt dan gedateerd en getekend door de vakman in hoedanigheid van schoorsteenveger.

 • Waar gebeurt de temperatuurmeting op een B11 ketel?

  Het Vlaams onderhoudsbesluit zegt nog altijd dat de temperatuurmeting van de rookgassen moet gebeuren vóór de trekonderbreker. In Brussel en Wallonië zegt de wetgever dat de metingen moeten gebeuren ná de trekonderbreker en wel op een afstand van twee maal de buisdiameter ervan.

 • Is een warm waterboiler onderworpen aan wetgeving?

  Bij de meeste warmwaterboilers gebeurt de warmtewisseling tussen de rookgassen en het sanitair warm water direct zonder warmte dragend fluïdum. In dat geval is de warmwaterboiler niet onderhevig aan de Brusselse of waalse wetgeving. Sommige warm-waterboilers hebben echter een warmte dragend fluïdum (b.v. de bain-marie boilers) en deze dienen dus wel te voldoen aan de wetgeving. 

 • Brussel - Waaruit bestaat een periodieke controle en welke documenten zijn er nodig na controle?

  Gedurende een periodieke controle voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaan we de ketel en de brander reinigen en de brander afstellen. Het rookgasafvoersysteem wordt gecontroleerd en gereinigd bij ketels met open verbrandingskring. Het stooklokaal wordt gecontroleerd op luchttoevoer en –afvoer. Verder worden nog controles uitgevoerd op de meetopeningen, de kwaliteit van de verbranding, de staat van de ketel en de veiligheden, de druk in het rookgasafvoerkanaal en de aanwezigheid van het stappenplan. Na de controle wordt een attest opgesteld van periodieke controle die in het logboek wordt opgenomen en waarbij ingeval van een niet conform verwarmingssysteem een kopie naar de BIM wordt opgestuurd. Ook het stappenplan dient opgesteld of aangevuld te worden.

 • Brussel - Moeten bestaande leidingen en accessoires ook geïsoleerd worden zonder vervanging ketel?

  Neen. Echter voor nieuwe installaties uitgevoerd ná 2007 hadden de leidingen al moeten geïsoleerd zijn zoals beschreven in de EPB ordonnantie. Let op dat bij het vervangen van accessoires, zoals pompen, boilers, kleppen etc., deze elementen en eventueel de nieuwe leidingen die deze elementen met de bestaande installatie verbinden geïsoleerd moeten worden volgens de bepalingen van de wetgeving.

 • Brussel - Hoeveel tellers plaatsen voor een ketel die twee gebouwen bedient?

  Indien een stooklokaal gemeenschappelijk is voor het verwarmen van twee of meer gebouwen dan moet er een volumetrische meting gebeuren op de brandstof leiding die het stooklokaal bedient (zelfs liefst één volumetrische meter per ketel) en een calorimeter op elk vertrek van het stooklokaal naar de verschillende gebouwen. De stand van alle meters moet éénmaal per jaar genoteerd worden voor type 2 installaties, vanaf 100 kW tot 500 kW. Boven 500 kW moeten de meterstanden maandelijks genoteerd worden.

 • Brussel - Moet men al over een berekeningsnota beschikken bij de oplevering van een installatie?

  Neen. Er is nog altijd geen uitsluitsel, hoe de warmteverliesberekening van een bestaande woning moet gebeuren. Voor een nieuwbouw echter beschikken wij over de EPB aanvraag en de E-peil berekening. In deze aanvraag vinden wij de warmteverliesberekening die diende voor de bouwaanvraag.

 • Brussel - Indien een ketel op gasvormige brandstof geplaatst vóór 2011 geen meetopeningen heeft moet deze dan afgekeurd worden?

  Alleen de ketels geïnstalleerd vóór 2011 waarvan de rookgasafvoer en verbrandingslucht toevoer concentrisch zijn uitgevoerd, zijn vrijgesteld van meetopeningen tot 01 januari 2017. Alle andere ketels moeten uitgerust zijn van meetopeningen, onafhankelijk van het tijdstip van installatie. Is dat niet het geval dan is de installatie niet conform.

 • Brussel - Om de hoeveel jaren moet een audit in Brussel gebeuren?

  Een audit in Brussel is éénmalig uit te voeren wanneer de oudste ketel van de installatie tussen 14 en 16 jaar oud is.

 • Brussel - Mag ik als verwarmingsketeltechnicus een installatie opleveren in Brussel?

  In tegenstelling met Vlaanderen is een erkend verwarmingsketeltechnicus niet bevoegd om een installatie op te leveren in Brussel. De oplevering  van verwarmingssystemen type 1 (één ketel kleiner of gelijk aan 100 kW) moet  uitgevoerd worden door een erkend verwarmingsinstallateur. Let op: dat is een speciale erkenning voor Brussel en niet te verwarren met de installateur centrale verwarming. Moet de oplevering uitgevoerd worden op een verwarmingssysteem type 2 (meerdere ketels of ketels groter dan 100 kW) dan is de EPB verwarmingsadviseur daarvoor bevoegd.

 • Vlaanderen - Wat is een keuringsverslag/opleveringsverslag wat is verschil tussen onze twee documenten?

  Een keuringsverslag is de officiële benaming voor een opleveringsverslag.  Er is dus geen verschil.

 • Wallonië - Is de verwarmingsaudit al van toepassing ?

  Neen, nog altijd niet want de procedure om deze uit te voeren is nog niet gepubliceerd. De verplichting om de audit uit te voeren op de installaties waarvan de ketels meer dan 15 jaar oud zijn vanaf 01 januari 2013 is dus nietig.

 • Wallonië - Moet men in Wallonië zoals in Brussel energiemeters plaatsen?

  Neen. Het is alleen een verplichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.