• Mag een ketel zijn lucht aanzuigen in het stooklokaal?

    Is de ketel gekeurd voor een werking met open verbrandingskring (type B*) dan mag het zonder meer. Komt deze markering niet voor op de kenplaat van de ketel dan is het verboden.

  • Mag een ketel op gasvormige brandstof en een ketel op vloeibare brandstof, op dezelfde rookgasafvoer geplaatst worden?

    Neen, helemaal niet.

  • Kan ik een kopie van de norm NBN B 61-001 en NBN B 61-002 bij jullie verkrijgen?

    Neen, normen zijn alleen verkrijgbaar bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie tegen betaling. Maatschappijen/installateurs die lid zijn van het WTCB kunnen deze normen mogelijks gratis van op hun site downloaden.