1.5dagen

Dit is een opleiding ‘wetgeving‘ die aansluit bij de basisopleiding Technicus vloeibare brandstoffen of Technicus gasvormige brandstoffen en zij is bedoeld om de verschillende erkenningen voor het Waals Gewest te behalen.

2.5dagen

Dit is een opleiding ‘wetgeving‘ die aansluit bij de basisopleiding Technicus vloeibare brandstoffen of Technicus gasvormige brandstoffen en zij is bedoeld om de verschillende erkenningen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen.

Deze opleiding heeft tot doel de erkenning ‘technicus vloeibare brandstoffen’ te hernieuwen voor het Vlaams Gewest.

Deze opleiding heeft tot doel de erkenning als ‘technicus gasvormige brandstoffen GI en/of GII' te hernieuwen voor het Vlaams Gewest

Deze opleiding heeft tot doel de erkenning als ‘technicus opslagtanks’ te hernieuwen voor het Vlaams Gewest en als optie voor het Waals Gewest.

Deze opleiding heeft tot doel het certificaat van bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit (‘erkend technicus verwarmingsaudit’) te hernieuwen voor het Vlaams Gewest.

Hiermee kunnen in het Vlaams Gewest verwarmingsaudits uitgevoerd worden op installaties op vloeibare en/of gasvormige brandstoffen bestaande uit meer dan één ketel of installaties van meer dan 100 kW, of installaties met ketels die werken met vaste brandstof.

Bestelformulieren