Techniek vloeibare brandstoffen

Techniek vloeibare brandstoffen

Categorie

Uitbreidingen

Duur van de opleiding

5 dagen = 40h

Totaalprijs

€ 0,00€ 1.000,00

Locatie

Brussel

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability

Locatie

Brussel

Lesdagen

Examendag

Lesdag Examendag
Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Met deze opleiding kan het certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof (‘erkend technicus vloeibare brandstof’) of het bekwaamheidsattest als ‘technicien en combustibles liquides’ of ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L’ behaald worden, dat je toelaat onderhoud en/of controles uit te voeren op installaties op vloeibare brandstoffen. De opleiding bestaat uit de theoretische benadering van de verbrandingstechniek van vloeibare brandstoffen en wordt aangevuld met een praktisch gedeelte waarbij het inregelen van de oliebrander en de foutopsporing worden aangeleerd.

De volgende modules komen aan bod:

Module 1 – Brandstoffen en verbranding

Module 2 – Brander- en regeltechniek

Module 3 – Praktijk

Voorwaarden

De deelnemer volgde eerder al (of volgt momenteel) een basisopleiding gasvormige brandstoffen om de erkenning als ‘technicus gasvormige brandstoffen’ te behalen.

Doelpubliek

Deze opleiding is bedoeld voor personen die een basisopleiding Technicus gasvormige brandstoffen – bedoeld om de erkenning als technicus gasvormige brandstoffen te behalen – gevolgd hebben of volgen, en die ook het certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof (‘erkend technicus vloeibare brandstof’) of het bekwaamheidsattest als ‘technicien en combustibles liquides’ of ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L’ willen behalen.

Diploma

Indien je slaagt voor het examen van deze opleiding, krijg je: 

- het certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof (‘erkend technicus vloeibare brandstof’) geldig voor het Vlaams Gewest, indien je al in het bezit bent van het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof GI of GII (‘erkend technicus gasvormige brandstof GI of GII’) voor het Vlaams Gewest.
 

- het bekwaamheidsattest ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus L' [voordien 'erkend verwarmingsketeltechnicus type L’], voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest indien je al in het bezit bent van het bekwaamheidsattest ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus GI of GII' [voordien 'erkend verwarmingsketeltechnicus type G1 of G2’].
 

- het bekwaamheidsattest ‘technicien en combustibles liquides’ voor het Waals Gewest indien je al in het bezit bent van het bekwaamheidsattest ‘technicien en combustibles gazeux GI of GII’.

Opmerkingen

Enkel technici die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, hebben recht tot deelname aan het examen.

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor personen die een technische basisopleiding genoten hebben, bij voorkeur in een richting elektriciteit. Daarbij zijn voorkennis van verwarmingstoestellen en zelfstudie troeven om het certificaat van bekwaamheid of het bekwaamheidsattest te behalen.

Uitrusting

Om veilig en doeltreffend te kunnen deelnemen aan de praktijksessies, wordt gevraagd de nodige werkkledij, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril te dragen.

Financiële tussenkomst

Indien je beroep doet op een financiële tussenkomst van het FVB, Vormelek of KMO-portefeuille, kan het dossierrecht NIET mee in rekening gebracht worden. 

Herexamen

Indien de (kandidaat-)technicus niet slaagt voor het examen van de opleiding of minstens één van de onderdelen hiervan, kan hij/zij maximaal éénmaal herkansen voor deze onderdelen. De (kandidaat-)technicus legt deze herkansing af in de opleidingsinstelling waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd en het examen heeft afgelegd.

Slaagt de (kandidaat-)technicus niet in de herkansing, dan volgt hij/zij opnieuw de volledige sessie en legt het bijhorende examen opnieuw af.

De prijs voor een herexamen : € 100.

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door BtecCH geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door BtecCH

BtecCH trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.

 

Verder nog vragen? Contacteer ons gerust op het nummer 02/558 52 20 of via info@btecch.be.