Opleiding : CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

Opleiding : CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

Categorie

Basisopleidingen

Duur van de opleiding

7 dagen = 52h

Totaalprijs

€ 0,00

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability
Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Deze opleiding is de basisopleiding om als professionele gasinstallateur het kwaliteitslabel als ‘CERGA-professionele gasinstallateur voor aardgas’ te behalen. Je krijgt een algemene inleiding over aardgas en over de eigenschappen en samenstelling ervan. Verder leer je alles over binnenleidingen voor lage druk en krijg je veel informatie mee over de verschillende soorten verbruikstoestellen en waar je moet op letten bij de installatie van elk type. Hierdoor sta je als professionele gasinstallateur garant voor een hoogkwalitatieve binnenhuisinstallatie op aardgas, die beantwoordt aan de geldende normen.

Installateurs in het bezit van het CERGA-kwaliteitslabel kunnen het attest art. 48 opstellen, waarmee de klant bij de distributienetbeheerder (DNB) zijn aanvraag kan indienen om zijn aardgasmeter te openen.

Voorwaarden

Om CERGA-aardgasinstallateur te worden, moet je toegang tot het beroep van installateur hebben. Dat betekent dat je je kennis van bedrijfsbeheer en je beroepsbekwaamheid bij een ondernemingsloket bewezen hebt.

Vroeger stond dit bekend als het vestigingsattest. De volgende categorieën kwamen in aanmerking:
  • installateur in centrale verwarming (cat. 002)
  • installateur-sanitair (cat. 030)
  • installateur van onafhankelijke verwarmingstoestellen (cat. 031)

Doelpubliek

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de professionele aardgasinstallateur die het CERGA-kwaliteitslabel wil voeren. Er zijn verder geen eisen gesteld om aan deze opleiding deel te nemen.

Diploma

Als je slaagt in de evaluatie na de opleiding, krijg je een certificaat van de basisopleiding ‘CERGA-professionele gasinstallateur voor aardgas’.

- Dit certificaat dien je samen met je aanvraagformulier en een kopie van het attest van ‘toegang tot het beroep’ op te sturen naar CERGA.

- Na betaling van het inschrijvingsrecht aan het CERGA-secretariaat en een positieve evaluatie van de steekproefcontroles door een controleorganisme, kan je het kwaliteitslabel ‘CERGA-professionele gasinstallateur voor aardgas’ behalen.

Opmerkingen

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door BtecCH geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door BtecCH

BtecCH trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.

 

Verder nog vragen? Contacteer ons gerust op het nummer 02/558 52 20 of via info@btecch.be.