Opleiding : CERGA gasmonteur

Opleiding : CERGA gasmonteur

Categorie

Basisopleidingen

Duur van de opleiding

2 dagen = 16h

Totaalprijs

€ 0,00

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability
Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Met deze opleiding kan je het certificaat behalen als ‘CERGA gasmonteur’.

Je krijgt een algemene inleiding over werken met aardgas en hoe een correcte en veilige installatie tot stand brengen. Verder leer je alles over het plaatsen van binnenleidingen voor lage druk en word je geïnformeerd over de verschillende soorten verbruikstoestellen en aandachtspunten waar je moet op letten bij de installatie van elk type.

Deze opleiding spitst zich voornamelijk toe op de veilige en gasdichte plaatsing van gastoestellen tot 70 kW en de veilige en gasdichte aanleg van binnenleidingen tot een maximale nominale diameter van DN 50 en een druk tot 100 mbar.

De volgende hoofdstukken komen aan bod:

  • - Werken met aardgas
  • - Materialen en verbindingswijzen voor gasleidingen
  • - Plaatsen van gasleidingen
  • - Gastoestellen
  • - Toevoer van verbrandingslucht voor gastoestellen type A en B
  • - Afvoer van rookgassen van gastoestellen type A en B
  • - Afvoer van condenswater

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan het volgen van deze opleiding ‘CERGA gasmonteur’.

Doelpubliek

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor monteurs die werkzaam zijn binnen een CERGA-erkend installatiebedrijf, waarbinnen een ‘CERGA professionele gasinstallateur’ het CERGA-kwaliteitslabel in het vaandel draagt.

Er zijn verder geen eisen gesteld om aan deze opleiding deel te nemen.

Diploma

De evaluatie wordt uitgevoerd als een "open boek examen". De (kandidaat-)monteur mag bij dit examen gebruik maken van het handboek "Gasmonteur". Dit handboek ontvangt hij bij aanvang van de opleiding en dient als leidraad doorheen de opleiding.

Indien je slaagt in de evaluatie na deze opleiding, krijg je een certificaat als ‘CERGA gasmonteur’.

Dit certificaat dient door het CERGA-erkend installatibedrijf aan het CERGA-secretariaat bezorgd te worden waarop CERGA de registratie van de gasmonteur kan valideren.

Opmerkingen

Financiële tussenkomst

Je kan beroep doet op een financiële tussenkomst van het FVB, Vormelek of KMO-portefeuille.

Herexamen

Indien de (kandidaat-)monteur niet slaagt voor het examen van deze opleiding kan hij/zij maximaal éénmaal herkansen voor deze opleiding. Deze herkansing is kosteloos.

Slaagt de (kandidaat-)monteur niet in de herkansing, dan volgt hij/zij opnieuw de volledige sessie en legt het bijhorende examen opnieuw af.

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door BtecCH geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door BtecCH

BtecCH trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.

 

Verder nog vragen? Contacteer ons gerust op het nummer 02/558 52 20 of via info@btecch.be.