Basisopleiding : Technicus opslagtanks

Basisopleiding : Technicus opslagtanks

Categorie

Basisopleidingen

Duur van de opleiding

4 dagen = 28h

Totaalprijs

€ 0,00

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability

Deze basisopleiding kan nog aangevuld worden met de opleiding:

Wetgeving Wallonië opslagtanks

Wetgeving Wallonië opslagtanks

Wetgeving Brussel opslagtanks

Wetgeving Brussel opslagtanks

Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Deze opleiding is de basisopleiding om het certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks (‘erkend stookolietechnicus’) te behalen, dat je toelaat plaatsing, onderhoud en controles uit te voeren op opslagtanks voor vloeibare brandstoffen in het Vlaams Gewest. Deze opleiding bestaat uit een gedeelte wetgeving van het Vlaamse Gewest, en een specifiek deel waar de techniek van opslag en de praktijk door middel van demonstraties en dichtheidsproeven aan bod komen.

De volgende modules komen aan bod:

Module 1 – Installatie van opslagtanks

Module 2 – Nazicht van opslagtanks

Module 3 – Wetgeving

Module 4 – Brandertechniek

Module 5 – Praktijk

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan het volgen van deze basisopleiding Technicus opslagtanks.

Doelpubliek

Installateurs, technici, gasolieleveranciers, aannemers, ...
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die met kennis van zaken wil werken aan opslagtanks voor vloeibare brandstoffen en tegelijk ook een erkenning wil behalen voor het Vlaams Gewest.

Diploma

Indien je slaagt voor het examen van deze basisopleiding Technicus opslagtanks, krijg je het certificaat van bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks (‘erkend stookolietechnicus’), geldig voor het Vlaams Gewest. 


Het bekwaamheidsattest van ‘technicien agréé pour le contrôle d’étanchéité des citernes à mazout’ voor het Waals Gewest kan je enkel behalen indien je eveneens de opleiding Wetgeving Wallonië opslagtanks hebt gevolgd.

Opmerkingen

Enkel technici die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, hebben recht tot deelname aan het examen.

Momenteel is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen opleiding verplicht voor het plaatsen, onderhouden en/of controleren van opslagtanks voor vloeibare brandstoffen. De informatieve opleiding Wetgeving Brussel opslagtanks geeft recht op een getuigschrift voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uitrusting

Om veilig en doeltreffend te kunnen deelnemen aan de praktijksessies, wordt gevraagd de nodige werkkledij, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril te dragen.

Financiële tussenkomst

Indien je beroep doet op een financiële tussenkomst van het FVB, Vormelek of KMO-portefeuille, kan het dossierrecht NIET mee in rekening gebracht worden. 

Herexamen

Indien de (kandidaat-)technicus niet slaagt voor het examen van de opleiding of minstens één van de onderdelen hiervan, kan hij/zij maximaal éénmaal herkansen voor deze onderdelen. De (kandidaat-)technicus legt deze herkansing af in de opleidingsinstelling waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd en het examen heeft afgelegd.

Slaagt de (kandidaat-)technicus niet in de herkansing, dan volgt hij/zij opnieuw de volledige sessie en legt het bijhorende examen opnieuw af.

De prijs voor een herexamen : € 100.

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door BtecCH geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door BtecCH

BtecCH trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.

 

Verder nog vragen? Contacteer ons gerust op het nummer 02/558 52 20 of via info@btecch.be.