p

Update stookoliedecreet

Update stookoliedecreet 

Na verschillende vragen van onze leden en de sector betreffende de leveringsproblemen waar de deadline van 31 maart 2022 in bepaalde gevallen niet zou kunnen gehaald worden, hebben wij in overleg met VEKA het volgende overeengekomen:

  • Als voor een installatie een handhavingsprocedure wordt opgestart, zal de klant van de installateur steeds tegenargumenten kunnen indienen. Het VEKA zal dan moeten beoordelen of de aangehaalde levertermijn na bestelling als aanvaardbaar kan worden beschouwd. We beschouwen hier situaties met bestelbonnen voor stookolieketels die dateren voor 19/11/2021, voor situaties waarbij de overstap naar een alternatief (aansluiting op het aardgasnet) haalbaar is (dus het plaatsen van een stookolieketel niet meer is toegestaan).
  • We stellen voor dat de installateurs de volledige historiek van de bestelling (data en documenten) aan de klant bezorgt, zodat de klant die kan indienen als tegenargument als er een boete zou volgen. Als de installateur de bestelbon niet wil bezorgen, nemen wij aan dat hij wel op andere manieren zal kunnen aantonen dat hij de bestelling voor 19/11 heeft geplaatst en de nodige inspanningen heeft geleverd om zo spoedig mogelijke levering af te dwingen.

Wie verdere vragen heeft omtrent deze problematiek kunnen steeds bij onze organisaties terecht om verduidelijkingen te krijgen. We zullen hier de nodige ondersteuning verzorgen.

Wij geven ook de raad om de eindklant zo goed mogelijk te ondersteunen in de nodige demarche die hij moet uitvoeren.

Bij deze wensen we VEKA te bedanken om oplossingen aan te bieden in deze moeilijke overgangsperiode.

In samenwerking met Bouwunie.