normen

Terugtrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019

Terugtrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019

In onze sector werd een belangrijke beslissing genomen in verband met de terugtrekking van de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019.

Deze nieuwe Belgische normen zijn sinds 17 september 2019 in werking getreden. Sindsdien is gebleken dat:

 • bepaalde aspecten onvolledig of niet meer aan bod komen;

 • vanuit de Europese normen bepaalde verwijzingen zijn naar nationale regelgevingen die niet bestaan in België;

 • de praktische uitvoerbaarheid en controle op het terrein voor interpretatie vatbaar zijn.

Om die reden werd besloten om de normen NBN B 61-001:2019 en NBN B 61-002:2019 in te trekken. Een tijdelijke oplossing in de vorm van een technisch document NBN/DTD zal gepubliceerd worden en op een latere tijdstip zal een nieuwe norm gepubliceerd worden.

Tijdens de periode vanaf de intrekking tot de goedkeuring en publicatie van de nieuwe norm, gelden de technische documenten NBN/DTD B 61-001:2021 en NBN/DTD B 61-002:2021 als code van goede praktijk.

De publicatie van beide NBN/DTD’s, alsook de intrekking van de versies 2019, is gebeurd op 8 april 2021 in de E-shop van het NBN (www.nbn.be/shop).

Wijzigingen die niet voorkwamen in de vorige versies

 • Voor de NBN/DTD B 61-001:2021
  • De NBN B 61-001:1986 en addendum:1996 “Stookafdelingen en schoorstenen”, zonder aanpassingen.
 • Voor de NBN/DTD B 61-002:2021
  • De NBN B 61-002:2006 en corrigendum:2017 “Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW – Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en afvoer van de verbrandingsgassen”, met drie aanpassingen:
   • Afvoer van de verbrandingsproducten – Eisen voor afvoerkanalen – Brandveiligheid
    Het eerste punt van de eerste alinea § 7.1.2.2.3 “Afvoerkanaal in kunststof” Algemene eisen voor een afvoerkanaal in kunststof is niet meer van toepassing.
   • Afvoer van de verbrandingsproducten – Eisen voor afvoerkanalen – Brandveiligheid
    De tweede alinea van § 7.1.2.2.3 “Afvoerkanaal in kunststof” van de NBN B 61-002:2006 + corrigendum:2017 is niet meer van toepassing.
   • Minimale afstand tussen de uitmonding van een afvoerkanaal en de luchtinlaatopening van gebouwen
    De verdunningsfactor is niet meer van toepassing voor gas.

Meer informatie

Klik hier om de officiële brief van de sector door te nemen.