Algemeen Directeur

Nieuw Algemeen Directeur bij BtecCH

Nieuw Algemeen Directeur bij BtecCH

Door recente ontwikkelingen tussen de organisaties Informazout en BtecCH en de dringende noodzaak om de laatste stappen in te zetten naar het verder uitwerken van onze neutraliteit wat betreft energie, werd besloten om de samenwerking en het delen van één Algemeen Directeur voor beide organisaties stop te zetten.

Zo verwelkomen we Werner Neuville die reeds verantwoordelijk was voor het project BtecCH voor de vormgeving en uitwerken van het kenniscentrum. Zo volgt hij Willem Voets op.

Wij wensen Willem Voets te bedanken voor de jaren inzet en toewijding bij het uitoefenen van zijn taken voor onze organisatie, dewelke ons hebben gebracht waar wij vandaag staan.

De Raad van Bestuur heeft Werner Neuville gevraagd om dit, in nauwe samenwerking, verder te zetten in hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder om in de komende jaren de organisatie verder te laten evolueren en groeien in de ingeslagen weg en wensen hem hier veel succes bij.

Voor de personen die Werner nog niet zouden kennen en graag met hem contact nemen, kan dit via: