Afb

Meldingsplicht stookolieketels: nieuwe online toepassing vanaf 1 september

Meldingsplicht stookolieketels: nieuwe online toepassing vanaf 1 september

Installateurs moeten alle stookolieketels die zij hebben geplaatst vanaf 1 januari 2022 per kwartaal rapporteren aan het VEKA.

Vanaf 1 september 2022 zal, op vraag van de installatiesector, een nieuwe versie van de online toepassing ‘registratie plaatsing stookolieketel’ beschikbaar zijn, zowel op energiesparen.be, als op vlaanderen.be. (Tegen eind dit jaar wordt energiesparen.be overgezet naar vlaanderen.be).

De online toepassing die tot 1 september in gebruik was, zal vanaf deze datum offline worden gehaald. In de eerste twee maanden zullen bezoekers van deze oude link automatisch doorgestuurd worden naar de webpagina op Vlaanderen.be waar ze de nieuwe link kunnen vinden.

Daarnaast herinneren we jullie graag aan het volgende:

 • Alle stookolieketels worden aangemeld:
  • zowel stookolieketels geplaatst bij nieuwbouw als bij bestaande bouw,
  • in woongebouwen en in niet-residentiële gebouwen,
  • nieuwe en tweedehandse,
  • en los van het feit of er een aardgasaansluiting beschikbaar is of niet.
 • Het melden van de plaatsing van een stookolieketel is verplicht. Installateurs die verzaken aan de meldingsplicht, riskeren een administratieve geldboete tot 20.000 euro.
 • De bouwheer of eigenaar riskeert een boete als het VEKA vaststelt dat vanaf 1 januari 2022 nog een stookolieketel is geplaatst in die situaties waar dat niet langer is toegestaan. Deze boete bedraagt 3000 euro vermeerderd met 2000 euro per gebouweenheid.
 • Het nagaan van inbreuken op het plaatsingsverbod en op de meldingsplicht zal gebeuren op basis van verschillende bronnen, zoals: EPB, EPC, verbruiksgegevens, verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie, verplicht onderhoud cv-installatie, keuring van stookolietanks, …