time for change

Cedicol wordt BtecCH

Cedicol wordt BtecCH

Cedicol werd in de jaren 60 opgericht door de petroleumsector. Bij het ontstaan van de organisatie, was Cedicol het technisch en wetenschappelijk referentiecentrum voor vloeibare brandstoffen. Het doel van Cedicol was om informatie te verstrekken over alles wat met stookolie en stookolieverwarming te maken heeft en opleidingen te organiseren voor de verwarmingstechnici. Het opleidingsaanbod beperkte zich initieel tot opleidingen vloeibare brandstoffen. Met de tijd sloten ook steeds meer fabrikanten van verwarmingstoestellen en toebehoren aan als lid van de vereniging. En in 2011 werd het opleidingsaanbod uitgebreid met gasvormige brandstoffen en recent met hernieuwbare energieën.

De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering hebben na analyse besloten om de organisatie een ruimere en aangepaste vorm te geven die aansluit bij de huidige werking en de toekomstige uitdagingen van onze sector.

Wij zijn dan ook zeer verheugd u de naamsverandering aan te kondigen die past bij onze activiteiten en toekomstige objectieven. Vanaf vandaag gaat de organisatie CEDICOL verder onder de naam:

BtecCH
Belgian Technology Center for Cooling and Heating

Waarom een nieuwe naam?

Door de naam van de organisatie te wijzigen, willen wij ons opstellen als een neutraal en ruimer multi-energie kenniscentrum. Deze wijziging sluit tevens optimaal aan bij de activiteiten en brengt duidelijkheid waarvoor wij als vereniging staan bij onze leden, andere organisaties, de overheden, de administraties en technici.

Samen met de naamswijziging werden ook een nieuwe missie en visie opgesteld en daarin houden we rekening met de toekomstige uitdagingen van de energietransitie en de nieuwe technologieën van onze sector. De scope van de vereniging, die in het verleden hoofdzakelijk lag bij fossiele energievormen en haar verwarmingstoepassingen, wordt verbreed naar alle energiedragers zoals ondermeer hernieuwbare energie en de bijhorende toepassingen in de verwarmingsmarkt.

De naam CEDICOL verdwijnt niet en dit sterk merk zal nog steeds gebruikt worden onder BtecCH, voor alle opleidingen en technische ondersteuning voor vloeibare brandstoffen.

De missie

“De referentie zijn als kenniscentrum voor het bevorderen van technische kennis en ondersteuning van de verwarmingsmarkt en zijn energieën, die de noden van de leden dekt, met een eersteklas service.”

De visie

Als dé referentie biedt BtecCH ondersteuning op het vlak van verwarming- en koeltechnieken aan de HVAC-sector en aan het beleid binnen de verschillende gewesten.

BtecCH profileert zich als een neutrale multi-energie organisatie, die samen met haar leden-fabrikanten, beroepsverenigingen, energiesectoren – werkt aan een breed platform om kennis te delen en opleidingen te promoten en te ondersteunen.

Organisatie

De organisatie BtecCH zal bestaan uit drie pijlers: Opleidingen – Expertise – Communicatie

Opleidingen en kennisverdeling

Met ons uitgebreid aanbod inzake opleidingen over verwarmingstechnologie willen wij in de toekomst nog meer inzetten op opleidingen voor eigen leden, train-the-trainer sessies en bieden wij ondersteuning aan voor andere onderwijsinstellingen en opleidingscentra die van deze services gebruik wensen te maken.

Expertise

Naast de reguliere technische ondersteuning van de sector werd een experten platform opgericht.

In eerste instantie wordt ingezet op de actuele problematiek: de digitalisering en de toekomst van onze sector naar product, energiecomfort, service en haalbaarheid. Dit met ondersteuning naar enerzijds de eindklant en anderzijds de verschillende overheden.

Communicatie

Om onze informatie en kennis te delen en om onze activiteiten in de kijker te zetten zullen wij gebruik maken van moderne mediakanalen. Zo werd ondermeer de website volledig vernieuwd en deze zal steeds up-to-date worden aangevuld met nieuwigheden en nieuwe tools. Ook wordt sinds begin van dit jaar actief gecommuniceerd via social media en via mailings.

Onze website zal tevens worden uitgebreid met een informatieplatform waar alle geïnteresseerde professionals binnen de HVAC alle relevante en recente technische informatie en aanpassingen aan de wetgevingen zullen kunnen terugvinden.